Cennik usług

Działalność rzeczoznawcy majątkowego obejmuje sporządzanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości o różnym przeznaczeniu, ich części składowych, np.: budowli i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, a także praw je obciążających. Ponadto rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące szeroko pojmowanego zagadnienia rynku nieruchomości oraz doradztwa przy inwestowaniu w nieruchomości.

Różnorodność nieruchomości, a w szczególności fakt, że nie znajdziemy na świecie dwóch identycznych nieruchomości, uniemożliwia stworzenie stałego cennika. Cena usługi za wykonanie operatów szacunkowych, zgodnie z etyką rzeczoznawców majątkowych, nie może zależeć również od wartości wycenianych nieruchomości.

 Cena usługi za wycenę konkretnej nieruchomości zależy przede wszystkim od:

  • rodzaju nieruchomości, ilości i powierzchni działek i budynków, które się na niej znajdują,
  • wielkości rynku, na którym zlokalizowana jest wyceniana nieruchomość. Wiąże się z tym dostęp do informacji o porównywalnych nieruchomościach, występujących na analizowanym rynku.

Nie bez znaczenia dla ceny usługi pozostaje termin wykonania zlecenia, a także uzyskanie niezbędnych do tego materiałów. Aby wyjść naprzeciw klientom rzeczoznawca może je przygotować we własnym zakresie, co będzie skutkować in plus na cenę usługi, lub skorzystać z przygotowanych materiałów zgromadzonych przez zleceniodawcę.

Istnieje możliwość umówienia się ze mną na wycenianej nieruchomości po uzgodnieniu warunków współpracy telefonicznie, lub za pomocą modułu zapytania ofertowego. Należy w nim podać następujące  informacje o nieruchomości:

  • lokalizacja nieruchomości (województwo, powiat, miasto, gmina, miejscowość),
  • numery Ksiąg Wieczystych prowadzonych dla nieruchomości,
  • numery i powierzchnie działek gruntowych składających się na nieruchomość,
  • spis budynków znajdujących się na nieruchomości z podaniem poszczególnych powierzchni użytkowych,
  • spis budowli oraz pozostałych składników nieruchomości z podaniem ich powierzchni, długości lub innych jednostek miary,
  • dodatkowo do w/w informacji można dołączyć zdjęcia nieruchomości.

Ponadto w module zapytania ofertowego proszę zamieścić informację o tym, czy chcą Państwo abyśmy zebrali materiały niezbędne do wykonania zlecenia.