Mirosław Inglot - rzeczoznawca majątkowy

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Szkolenie do zawodu rzeczoznawcy rozpocząłem dość wcześnie bo już w szkole średniej. W Rzeszowie w 1992 roku w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Sucharskiego rozpocząłem kształcenie w technikum dziennym o specjalności ogólnobudowlanym. W między czasie Zespół Szkół Budowlanych przekształcił się w Centrum Kształcenia Ustawicznego poszerzając swoją ofertę szkolenia o kierunek technik budownictwa o specjalności wycena nieruchomości. Nasz klasa w nagrodę za bardzo dobre wyniki osiągane w nauce została przekwalifikowana na nową specjalizację i tak zaczęła się moja przygoda z tym zawodem. Jak się później okazało była to jedyna szkoła w Polsce kształcąca techników w tym zawodzie. Do 21 sierpnia 1997 roku do mometu wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego mogły nabywać osoby ze średnim wykształceniem po odbyciu praktyki i zadaniu państwowego egzaminu. Niestety mimo obrony pracy dyplomowej z wynikiem bardzo dobrym edukację średnią zakończyłem już po wejściu w życie w/w ustawy i nie mogłem podjąć samodzielnego wykonywania zawodu bez dalszej edukacji. Nie mniej jednak mój mały sukces który osiągnąłem na obronie pracy dyplomowej został zauważony i  dzięki mojej pani nauczyciel zawodu zostałem polecony do Polskiego Związku Motorowego OZDG Sp. z o.o. w Rzeszowie, które to tworzyło Biuro Wycen Nieruchomości i od 3 października 1997 r. mogłem przy Rzeczoznawcy Majątkowym pogłębiać swoją wiedzę praktyczną co trwało nieprzerwanie do 31-07-2014 r.

W trakcie pracy zawodowej w Biurze Wycen brałem udział przy wykonaniu ponad 2000 operatów szacunkowych z wycen różnych nieruchomości. Poznałem szeroką tematykę w zakresie wycen nieruchomości, maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, jak również wszelkiego rodzaju zagadnień związanych z prawami do nieruchomości takich jak drogi konieczne, służebności osobiste, nakłady, aktualizacje opłat za użytkowanie wieczyste, mienie zabużańskie.

Poniżej zestawiam najbardziej skomplikowane wyceny, przy których brałem udział:

 • Supermarkety „Jedynka” w Rzeszowie i w Mielcu,
 • Gospodarstwo Ogrodniczo-Szklarniowe w Straszęcinie,
 • Majer Food Production Ltd. w Krośnie Spółka z o.o.,
 • Zakłady Drobiarskie RES-DROB w Rzeszowie,
 • Zakłady Drzewne „Drewnotech” Dylągówka i Czudec,
 • PKS CONNEX – Łańcut S.A. w Łańcucie,
 • PKS CONNEX – Mielec S.A. w Mielcu,
 • PKS CONNEX – Sędziszów Młp. S.A. w Sędziszowie Młp.,
 • VEOLIA Transport Bieszczady obiekty Sanok, Ustrzyki Dolne, Lesko, Brzozów.
 • Elektrociepłownia Rzeszów S.A.,
 • Elektromontaż Rzeszów S.A w Rzeszowie oraz bazy terenowe na Podkarpaciu m.in. w miejscowościach:  Jarosław, Przemyśl, Mielec, Krosno, Sanok, Nowy Sącz. 
 • Fabryka Krzeseł „TRAX” w Przeworsku,
 • ZELMER S.A. w Rzeszowie,
 • ZUN „Naftomet” Krosno,
 • Naftomontaż Krosno i bazy terenowe,
 • Krośnieńskie Huty Szkła S.A. z siedzibą w Krośnie, obiekty Krosno, Tarnów, Jasło.
 • „POLMOS” S.A. w Łańcucie,
 • „ZM Stal Konstrukcje” S.A. w Ropczycach,
 • Nieruchomość zabudowana F.H.U. EKO – TOP Sp. z o.o.,
 • Nieruchomość zabudowana Firmy „Janar” Jan Rędziniak z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej,
 • Nieruchomość gruntowa zabudowa Firmy „CENROWET” Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy, położona w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej,
 • Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy w Straszęcinie,
 • Centrum Wypoczynkowe „WYSPA ENERGETYK” PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział w Solinie,
 • Ośrodek Wypoczynkowy - Ożanna Elektromontaż Rzeszów S.A.
 • Ośrodek Wypoczynkowy - Wetlina Elektromontaż Rzeszów S.A.
 • Zespół Pałacowo – Wypoczynkowy w Nozdrzcu Krośnieńskich Hut Szkła S.A. w Krośnie,
 • Ośrodek Wypoczynkowy - Wilcza Wola INTEGRAL Rzeszów,
 • oraz wiele innych na zlecenie osób fizycznych, Sądów, Prokuratur i Policji.

 

Równolegle aby pogłębiać wiedzę teoretyczną podjąłem naukę zaocznie na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, kierunku geodezja i kartografia o specjalności geodezja i szacowanie nieruchomości. Studia zakończyłem 4 listopada 2002 r.  Pracując nadal w Biurze Wycen Nieruchomości PZM Rzeszów w 2002 r. rozpocząłem indywidualną praktykę zgodnie z wymogami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Teoretyczną naukę zawodu zakończyłem 26 czerwca 2014 roku w którym to dniu zdałem państwowy egzamin pozwalający wykonywać samodzielnie zawód rzeczoznawcy majątkowego.