MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO WYCENY

Mając na uwadze czas niezbędny do wykonania operatu prezentuję poniżej listę wymaganych dokumentów. Wcześniejsze ich przygotowanie znacząco wpłynie na termin realizacji zlecenia oraz obniży cenę usługi.

LOKAL MIESZKALNY LUB UŻYTKOWY:

 • odpis z księgi wieczystej,
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu,
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków dla działki, na której znajduje się budynek z wycenianym lokalem mieszkalnym,
 • kopia mapy ewidencyjnej dla działki, na której znajduje się budynek z wycenianym lokalem mieszkalnym.

 
LOKAL MIESZKALNY (OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE) - SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO LUB UŻYTKOWEGO:

 • odpis z księgi wieczystej lokalu, lub odpis z księgi wieczystej dla gruntu, na którym znajduje się budynek mieszkalny,
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej zawierające informacje o powierzchni użytkowej lokalu i pomieszczeń przynależnych, położeniu na piętrze i układzie funkcjonalnym mieszkania, stanie należności z tytułu opłat eksploatacyjnych, a także komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 
 • kopia mapy ewidencyjnej dla działki, na której znajduje się budynek z wycenianym lokalem mieszkalnym,
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy).

 
LOKAL MIESZKALNY W BUDOWIE:

 • odpis z księgi wieczystej działek,  na których realizowana jest inwestycja
 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej,
 • prawomocne pozwolenie na budowę,
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloper, Spółdzielnia Mieszkaniowa).

 
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BUDYNKAMI:

 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • pozwolenie na użytkowanie, lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania,
 • fragment projektu z parametrami technicznymi budynków,
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy).

 
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BUDYNKAMI, LUB BUDOWLAMI W TRAKCIE BUDOWY:

 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej dla działek, na których ma powstać budynek,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • prawomocne pozwolenie na budowę,
 • fragment projektu z parametrami technicznymi budynku,
 • kosztorys budowlany,
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy).

 
DZIAŁKA NIEZABUDOWANA O PRZEZNACZENIU BUDOWLANYM:

 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub decyzja o warunkach zabudowy, lub kopia mapy i treści ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dotyczących wycenianego terenu,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy).

 
DZIAŁKA NIEZABUDOWANA O PRZEZNACZENIU ROLNYM:

 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej i glebowo – rolniczej,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub kopia mapy i treści ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dotyczące wycenianego terenu,
 • odpis z księgi wieczystej.

 
DZIAŁKA NIEZABUDOWANA O PRZEZNACZENIU LEŚNYM:

 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej,
 • kopia fragmentu planu urządzenia lasu, lub kopia fragmentu uproszczonego planu urządzenia lasu, lub kopia fragmentu inwentaryzacji stanu lasu (w zależności od tego jaki z w/w dokumentów urządzeniowo – leśnych został sporządzony dla przedmiotowej działki),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub kopia mapy i treści ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dotyczące wycenianego terenu,
 • odpis z księgi wieczystej.

 

Dla nieruchomości nietypowych, czy komercyjnych, indywidualne zestawienie niezbędnych do wyceny dokumentów będzie sporządzone przed rozpoczęciem pracy. Zleceniodawca zdecyduje czy w/w materiały zgromadzi we własnym zakresie, czy też zleci pozyskanie ich rzeczoznawcy.