• Wycena nieruchomości
    OGROMNE DOŚWIADCZENIE
  • Wycena nieruchomości
    DOGODNE TERMINY, SZYBKA REALIZACJA, KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

DOŚWIADCZENIE

W trakcie pracy zawodowej brałem udział przy wykonaniu ponad 2000 operatów szacunkowych z wycen różnych nieruchomości...

 

OFERTA

Sporządzanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości takich jak lokale mieszkalne, nieruchomość gruntowe, nieruchomości komercyjne...

cennik 

Cena usługi za wykonanie operatów szacunkowych, zgodnie z etyką rzeczoznawców majątkowych, nie może zależeć również od wartości wycenianych nieruchomości. 

 
Wycena

Mając na uwadze czas niezbędny do wykonania operatu prezentuję poniżej listę wymaganych dokumentów. Wcześniejsze ich przygotowanie znacząco wpłynie na termin realizacji zlecenia oraz obniży cenę usługi.

Podstawa prawna

Wycena nieruchomości regulowana jest w polskim prawie Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w myśl której przez pojęcie wyceny nieruchomości należy rozumieć postępowanie, w którym dokonuje się określenia wartości nieruchomości.